ONEERLIJKE BEDINGEN IN HUUROVEREENKOMSTEN (UPDATE)

19 oktober 2023

Eerder schreef ik dit artikel over de invloed van de Richtlijn Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (de “Richtlijn”) op de modelcontracten van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Wanneer een huurverhogingsbeding op grond van de Richtlijn door een rechter als oneerlijk wordt gekwalificeerd, heeft dit grote gevolgen voor de verhuurder. De huurprijs wordt dan geacht vanaf de aanvangsdatum nimmer te zijn verhoogd en per saldo zal een huurder te veel huur hebben betaald. Wanneer een verhuurder bedrijfsmatig een groot aantal woningen verhuurt, daarbij gebruikt heeft gemaakt van telkens hetzelfde model huurovereenkomst en sprake is van een portefeuille met huurovereenkomsten die al jaren lopen, laat het (financiële) risico zich raden. Deze verhuurders, waaronder institutioneel beleggers en pensioenfondsen, maken zich momenteel grote zorgen over de door rechtbank Amsterdam ingezette koers.

Het laatste woord over die koers is momenteel aan de Hoge Raad. De rechtbank Amsterdam heeft recent besloten om in een tweetal procedures zogenoemde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voor te leggen. Het doel daarvan is om duidelijkheid te verkrijgen over de reikwijdte en de gevolgen van de vernietiging van een huurverhogingsbeding. Wellicht is dat besluit ingegeven door de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de eerder door haar gewezen vonnissen.

Overigens lijkt de rechtbank Amsterdam in een eveneens recent gewezen vonnis een opening te bieden voor een alternatieve route. Goed huurderschap brengt volgens de rechtbank met zich mee dat een huurder een aanbod van de verhuurder tot schrapping van een oneerlijk beding, of tot vervanging van een oneerlijk beding door een eerlijk beding, behoort te aanvaarden. Daarmee wordt namelijk het doel van de Richtlijn, die strekt ter bescherming van de consument en erop gericht is om oneerlijke bedingen uit overeenkomsten te verwijderen, bereikt.

Het laatste woord is nu dus aan de Hoge Raad. Wanneer daar meer over bekend is, zullen wij u daar uiteraard over informeren. Tot dat moment is het van groot belang om een te sluiten huurovereenkomst altijd vooraf te laten toetsen aan de Richtlijn. Dat voorkomt nare verrassingen. De ROZ lijkt zich het manco in haar eigen modelcontracten overigens ook te realiseren, getuige het op haar eigen  internetpagina gepubliceerde advies om vooraf juridisch advies in te winnen bij het gebruik van haar modelcontracten.

Voor meer informatie
Hebt u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op.

Erik Kuper
kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606