Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar, kinderalimentatie niet. Maar hoe zit het nu precies?

4 maart 2021

De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie gaat voor de verplichting tot het betalen van partneralimentatie. Kinderalimentatie is niet fiscaal belast aan de zijde van de ontvanger en tevens niet aftrekbaar voor de alimentatie betaler. Voor partneralimentatie gelden echter andere regels.

Als er partneralimentatie wordt voldaan aan een ex-partner, dan is deze alimentatie meestal fiscaal aftrekbaar. De alimentatie betaler mag deze uitgave in de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opnemen. Afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen is in 2019 de betaalde partneralimentatie tegen een tarief van maximaal 51,75% aftrekbaar. De ex-partner moet hetzelfde bedrag als belastbaar inkomen in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting opnemen.

Gefaseerde daling belastingaftrek partneralimentatie vanaf 2020

Vanaf 2020 vermindert de belastingaftrek van partneralimentatie. Dan wordt het hoogste belastingtarief gefaseerd afgebouwd waartegen de betaalde partneralimentatie in aftrek kan worden gebracht op het belastbaar inkomen. De maximale belastingaftrek van partneralimentatie wordt in de komende jaren afgebouwd van een tarief van maximaal 51,75 % in 2019 tot een basistarief van circa 37% in 2023.

Bedraagt het belastbaar inkomen meer dan € 68.500,– dan kan de beperking  van de belastingaftrek van partneralimentatie in de komende jaren tot gevolg hebben dat de alimentatieplichtige minder  belastingvoordeel heeft. De afbouw van het aftrekpercentage ziet er als volgt uit:

Jaar

Aftrekpercentage

2020

46%

2021

43%

2022

40%

2023

37,05%


Wijzigingsgrond

Bij de vaststelling van partneralimentatie wordt het voordeel van de belastingaftrek meegenomen. Wordt er partneralimentatie voldaan en bedraagt het belastbaar inkomen in box 1 meer dan € 68.500,–,  dan kunnen de netto alimentatielasten vanaf 2020 aanmerkelijk stijgen. Dit is het directe gevolg als de belastingaftrek van partneralimentatie geleidelijk verder wordt beperkt. Dit kan aanleiding zijn om de partneralimentatie aan te passen.

Vooral als er sprake is van betaling van een hogere alimentatie, zal het de moeite waard zijn een herberekening te laten uitvoeren door een advocaat. Er zal dan overleg plaatsvinden met de ontvanger om te bezien of aanpassing kan plaatsvinden. Mocht deze niet openstaan voor een wijziging, dan kan het gezien het bovenstaande soms waard zijn een wijziging te verzoeken aan de rechter. Een gedegen advies en bijstand is wenselijk. Daarvoor kunt u terecht bij onze gespecialiseerde familierechtadvocaten.

Voor meer informatie:
Charlotte Gazendam
gazendam@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606