Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Zo houden wij ons bezig met het opstellen en het beoordelen van arbeidsovereenkomsten, het voeren van onderhandelingen in procedures over afvloeiingsregelingen, individuele en collectieve ontslagen, schorsingen, de begeleiding van reorganisaties inclusief het opstellen van een sociaal plan, werknemersconcurrentie en kwesties van medezeggenschap.

Ook op het terrein van het ambtenarenrecht, de specifieke regelgeving met betrekking tot de arbeidsrelatie met een overheidsinstantie, treden wij regelmatig als advocaat op.

Frans Aartsen

Shanna van der Linden

Lucienne ter Haar

Hasan Kaya

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Actualiteiten

4 april 2019

KOP-STAARTBOTSING, WIE IS AANSPRAKELIJK?

In mijn letselschadepraktijk blijkt geregeld dat cliënten stellen dat bij een kop-staartbotsing de achteroprijdende automobilist altijd aansprakelijk is voor het ongeval. Is deze stelling wel juist? Bij een verkeersongeval tussen motorrijtuigen gelden de normale regels voor aansprakelijkheid in geval van onrechtmatige daad, artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat indien u wordt aangereden u moet stellen en zo nodig bewijzen dat het ongeval te wijten is aan een verkeersfout van de aangesprokene. Evenwel in de praktijk heeft zich een systeem ontwikkeld waarbij met grote regelmaat wordt uitgegaan van een feitelijk vermoeden van aansprakelijkheid, waartegen over de aangesprokene tegenbewijs dient te leveren. Onlangs heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in haar uitspraak van 19 maart 2019 nogmaals bevestigd dat ook bij een kop-staartbotsing ingevolge de hoofdregel de bewijslast van de stelling

Aansprakelijkheid en letselschade

Waar wij het
verschil maken

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Aansprakelijkheid en letselschade

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid en Letselschade werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Strafrecht

Enkele advocaten binnen ons kantoor houden zich bezig met de behandeling van strafzaken. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die worden verdacht van strafbare feiten maar ook om mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden.