Insolventie­recht

Elke casus heeft zijn eigen dynamiek

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Ook treden de advocaten van ons kantoor regelmatig op als curator en bewindvoerder in omvangrijke faillissementen respectievelijk surseances van betaling. Zo heeft ons kantoor omvangrijke faillissementen in behandeling gehad, zoals Burgers-Flexiprint B.V. (omzet EUR 37 mln), Post Harderwijk B.V. (omzet EUR 21 mln), FlevOnice Holding B.V. (balanstotaal EUR 16 mln) en Van Rossem Groep B.V. (omzet EUR 32 mln).

Kees Bijl

Frans Aartsen

Erik Kuper

Lucienne ter Haar

Hasan Kaya

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Actualiteiten

14 februari 2019

KAN ALLEEN EEN PSYCHIATER EEN GENEESKUNDIGE VERKLARING OPSTELLEN VOOR EEN OPNAME IN EEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS?

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft in 2000 in het zogenaamde Varbanov-arrest bepaald dat een vrijheidsbeneming zonder dat het oordeel van een ‘medical expert’ is gezocht, niet in overeenstemming is met artikel 5 van het EVRM. In de praktijk rees vervolgens de vraag wie als ‘medical expert’ kan worden beschouwd. De Hoge Raad heeft in 2008 geoordeeld dat alleen een (afgestudeerde) psychiater als zo’n ‘medical expert’ kon worden beschouwd. Enkele jaren later rees de vraag of ook een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) of de Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) kan worden beschouwd als een ‘medical expert’. De Hoge Raad was daar in 2012 nog heel duidelijk in: een AVG was (toen) geen ‘medical expert’. Dit leidde de Hoge Raad af uit de wetssystematiek. Na kritiek uit

Algemeen civiel recht, Personen- en familierecht

Waar wij het
verschil maken

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Aansprakelijkheid en letselschade

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid en Letselschade werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Strafrecht

Enkele advocaten binnen ons kantoor houden zich bezig met de behandeling van strafzaken. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die worden verdacht van strafbare feiten maar ook om mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden.