Insolventie­recht

Elke casus heeft zijn eigen dynamiek

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Ook treden de advocaten van ons kantoor regelmatig op als curator en bewindvoerder in omvangrijke faillissementen respectievelijk surseances van betaling. Zo heeft ons kantoor omvangrijke faillissementen in behandeling gehad, zoals Burgers-Flexiprint B.V. (omzet EUR 37 mln), Post Harderwijk B.V. (omzet EUR 21 mln), FlevOnice Holding B.V. (balanstotaal EUR 16 mln) en Van Rossem Groep B.V. (omzet EUR 32 mln).

Kees Bijl

Frans Aartsen

Erik Kuper

Lucienne ter Haar

Hasan Kaya

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Actualiteiten

12 oktober 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN: HOE ZAT HET OOK ALWEER?

Nagenoeg iedereen maakt gebruik van de algemene voorwaarden. Vaak is daarin een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. Wat men zich minder lijkt te realiseren is dat wanneer algemene voorwaarden niet juist worden gehanteerd, dit tot gevolg kan hebben dat zij tussen partijen niet gelden. Voor het correct hanteren van algemene voorwaarden zijn er twee zaken van belang (toepasselijkheid en informatieplicht). Toepasselijkheid Allereerst moet de gebruiker de algemene voorwaarden vooraf van toepassing verklaren op de (nog te sluiten) overeenkomst, zodat die onderdeel gaan uitmaken van de overeenkomst. Informatieplicht Daarnaast moet de gebruiker de klant/contractspartij een redelijke mogelijkheid bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen (informatieplicht). Overigens is niet vereist dat de klant de voorwaarden ook daadwerkelijk heeft gelezen. De informatieplicht is minder relevant wanneer u zaken doet met een grote

Algemeen civiel recht

Waar wij het
verschil maken

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Aansprakelijkheid en letselschade

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid en Letselschade werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Strafrecht

Enkele advocaten binnen ons kantoor houden zich bezig met de behandeling van strafzaken. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die worden verdacht van strafbare feiten maar ook om mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden.