RECHTER EIST MEER INFORMATIE IN CONSUMENTENZAKEN

27 november 2019

Rechters hebben op grond van Europese regelgeving de taak om in consumentenzaken waarin professionele partijen, zoals zorgverzekeraars of incassobureaus, geld vorderen ambtshalve te toetsen of in de overeenkomsten geen oneerlijke bedingen voorkomen. De ambtshalve toetsing is geen bevoegdheid, maar een verplichting van de rechter. Die verplichting tot toetsing strekt zich ook uit tot verstekzaken (waar de consument niet in rechte verschijnt en dus geen verweer voert), zo blijkt uit jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Op dit moment bevatten dagvaardingen in deze zaken vaak onvoldoende informatie om dit goed te kunnen beoordelen, met als gevolg dat door middel van een tussenvonnis regelmatig nadere informatie bij de eisende partij werd opgevraagd. Terwijl de rechterlijke macht al genoeg te kampen heeft werkachterstanden.

Om dit te ondervangen heeft de Raad voor de Rechtspraak op 19 november 2019 bekend gemaakt te zullen gaan werken met een informatieformulier dat aan de rechtbank moet worden toegezonden op het moment dat een dergelijke procedure aanhangig wordt gemaakt. Behoudens uitzonderingen geldt een overgangsperiode vanaf 1 december 2019 tot 1 april 2020. Gedurende deze tijd worden ontbrekende gegevens nog door de rechters opgevraagd.

Na 1 april 2020 ligt het in de lijn der verwachting dat de rechters de vorderingen zullen afwijzen, indien het formulier ontbreekt en/of de daarin verzochte informatie niet direct in de dagvaarding is opgenomen.

Voor meer informatie:
Wilt u meer weten over uw rechten als consument? Neem dan gerust contact op.

Erik Kuper
kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606