Schadevergoeding na letsel, moet u daarover belasting betalen?

7 juni 2017

Over de schadevergoeding die u ontvangt hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. Het bedrag dat u ontvangt is netto. U dient wel in bepaalde gevallen vermogensbelasting te betalen.

Geen inkomstenbelasting
U hoeft de schadevergoeding bij het doen van uw belastingaangifte niet op te geven als belastbaar inkomen in box 1.

In het verleden is gebleken dat de Belastingdienst, ten onrechte, de schadevergoeding toch aanmerkt als belastbaar inkomen. Om dit risico af te dekken is het belangrijk dat u bij het afwikkelen van uw zaak regelt dat de aansprakelijke partij aan u een belastinggarantie verstrekt. Hierin is opgenomen dat het risico overgaat op de aansprakelijke partij, vaak de verzekeraar. Legt de Belastingdienst u toch een aanslag op dan is met deze belastinggarantie geregeld dat de verzekeraar voor u in bezwaar gaat. Wordt de verzekeraar in het ongelijk gesteld dan betalen zij de verschuldigde belasting.

Wel vermogensbelasting
Het bedrag dat u aan schadevergoeding ontvangt kan gezien de omvang hiervan wel worden belast in box 3. Over het fictieve rendement uit dit vermogen dient u wel vermogensbelasting te voldoen.

Bij het berekenen en regelen van de schade kan de omvang van de vermogensbelasting die u voor de toekomst dient te voldoen, worden meegenomen. Deze belastingcomponent krijgt u dan extra uitbetaald om in de toekomst deze vermogensbelasting te kunnen voldoen. Op deze manier hoeft u uw schadevergoeding hiervoor niet aan te spreken en kunt u deze dus gebruiken waarvoor hij is bedoeld.

Voor meer informatie:
Shanna van der Linden
vanderlinden@vzba.nl
T: 0341-420606