START-UPS

START-UPS

Het is belangrijk dat start-ups een solide juridische basis hebben om op langere termijn succesvol te kunnen zijn. Wij zien nog te veel dat bedrijven in de start-up fase beperkt tot geen juridische ondersteuning krijgen, waardoor zij met allerlei belemmeringen worden geconfronteerd. Uiteindelijk kan dat leiden tot stagnatie van de groei van het bedrijf en verschuiving van de focus van core business naar randzaken.

Een solide juridische ondersteuning voor start-ups begint met bereikbaarheid en toegankelijkheid van de advocaat. Daaronder verstaan wij niet alleen dat een advocaat bereikbaar (directe lijnen, snelheid en betrokkenheid) moet zijn voor zijn cliënt, maar ook dat juridische ondersteuning toegankelijk blijft voor start-ups met een beperkt budget.

Van Zeijl Bijl Aartsen biedt start-ups de mogelijkheid om juridische ondersteuning op een kwalitatief hoog niveau te kunnen krijgen voor een sterk gereduceerd tarief. Wij starten altijd met een ‘quick-scan’ waarin onze advocaten vaststellen wat voor jouw bedrijf nodig is, afhankelijk van de branche waarin zij opereert, soort klanten, werkwijze e.d.

Verder hanteren wij onder andere de volgende voorwaarden:

  • een gereduceerd uurtarief van € 150,– exclusief BTW;
  • alleen geldig in het eerste jaar na oprichting (oprichtingsdatum die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven is leidend);
  • een eerste gesprek met een ‘quick-scan’ van maximaal 2 uur, waarvan wij 1 uur voor onze rekening nemen;
  • één keer in de twee weken kosteloos telefonisch overleg van maximaal 15 minuten met je
  • vaste advocaat.

 

Voor meer informatie:

Dennis Cremer
cremer@vanzeijlbijlaartsen.nl
T:  +31 (0) 341 42 06 06
M: +31 (0) 6 82 42 99 16