Sterkere positie curator

23 mei 2017

Per 22 maart 2017 is de faillissementswet aangepast om de positie van de faillissementscurator te versterken.

Niet langer geldt dat de gefailleerde alleen verplicht is inlichtingen te verschaffen wanneer de curator dit verlangt, maar ook moet hij de curator eigener beweging inlichten over feiten en omstandigheden waarvan hij weet of behoort te weten dat die (kort gezegd) voor de boedel van belang zijn. Voor buitenlandse vermogensbestanddelen als banktegoeden en onroerend goed geldt niet alleen die inlichtingenplicht, maar ook de verplichting om mee te werken om de curator de beschikking over die vermogensbestanddelen te geven.
Daarnaast ontneemt de wet derden die de administratie van de gefailleerde onder zich hebben, hun positie van dwangcrediteur. Zij kunnen niet langer afgifte van de administratie weigeren zolang hun openstaande facturen niet zijn voldaan, maar moeten de administratie afgeven en de inzichtelijkheid daarvan zelfs faciliteren. De wet noemt met name accountants, maar de verplichting geldt ook bijvoorbeeld voor providers die bij cloud-hosting de administratie op hun servers hebben staan. De wetgever legt deze bepaling dwingend op, zodat daarvan niet bij contract kan worden afgeweken.

Voor meer informatie:
Kees Bijl
bijl@vanzeijlbijlaartsen.nl
T:0341-420606