TIJDELIJKE VERSOEPELING MEDEDINGINGSREGELS IN VERBAND MET CORONACRISIS

27 maart 2020

Laatst aangepast op: 27 maart 2020

Het Europees samenwerkingsverband van mededingingsautoriteiten (European Competition Network (ECN)) heeft een verklaring uitgegeven waarin staat dat de Europese mededingingsautoriteiten in de huidige omstandigheden niet actief zullen optreden tegen noodzakelijke en tijdelijke maatregelen die genomen worden om een tekort aan producten te voorkomen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderschrijft deze verklaring.

Normaal gesproken is het verboden dat bedrijven onderling (rechtstreeks of zijdelings) de aan- en/of verkoopprijzen bepalen, de productie en/of afzet beperken of controleren en de markten en voorzieningsbronnen verdelen. De achterliggende gedachte daarvan is dat de mededingingsregels ervoor moeten zorgen dat er een gelijk speelveld is tussen bedrijven in Europa.

De ECN maakt in de verklaring kenbaar dat zij begrijpt dat deze uitzonderlijke situatie ertoe kan leiden dat bedrijven moeten samenwerken om de levering en eerlijke verdeling van schaarse producten te waarborgen. Om die reden zullen de Europese mededingingsautoriteiten niet actief optreden tegen bedrijven die met elkaar informatie uitwisselen en samenwerkingen aangaan om bijvoorbeeld voorraden op peil te houden en de logistiek te regelen.

Dat zorgt er niet alleen voor dat producten die in de huidige situatie als essentieel worden beschouwd (denk aan mondkapjes, schorten, veiligheidsbrillen, desinfecteringsmiddelen etc.) voor de zorgverleners beschikbaar blijven, maar ook dat woekerprijzen worden voorkomen.

Deze tijdelijke versoepeling van de mededingingsregels biedt voor veel bedrijven mogelijkheden om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Meer informatie?
Twijfelt u of uw samenwerkingsinitiatieven verenigbaar zijn met de Europese mededingingsregels, neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten staan u graag bij.