Uitzonderingen op de gemeenschap van goederen

19 januari 2014

UITZONDERINGEN OP DE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN
CHARLOTTE GAZENDAM

Tussen echtgenoten bestaat in Nederland de zogenaamde gemeenschap van goederen als er
voorafgaand aan het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt. De gemeenschap
van goederen omvat alle goederen en schulden van echtgenoten van zowel voor als na het
huwelijk. De wet kent echter uitzonderingen, waarbij goederen niet in de gemeenschap van
goederen vallen. Hierbij worden er twee uitgelicht die veel voorkomen.

UITSLUITING
Bij uitsluitingsclausule verkregen goederen vallen niet in de gemeenschap. Hierbij moet men denken
aan de erfenis en schenking verkregen onder uitsluitingsclausule. Een dergelijke clausule staat veelal
in een testament. Bij een schenking is het van groot belang dat de uitsluiting tegelijkertijd met de
schenking wordt gedaan. Achteraf uit-sluiten is te laat. Het gevolg van een uitsluitingsclausule is dat
de goederen niet in de gemeenschap van goederen vallen. De daaraan verbonden schulden – denk
aan successierechten – overigens ook niet. In beginsel (er zijn uitzonderingen) heeft een echtgenoot
in geval van echtscheiding een vergoedingsrecht op de gemeenschap. Er zijn omstandigheden
waarbij de echtgenoot zijn vergoedingsrecht verliest. Het is daarom belangrijk goede bijstand te
zoeken in geval van echtscheiding.

VERKNOCHTHEID
Ook bijzonder verknochte goederen en schulden vallen buiten de gemeenschap. Geld dat is
uitgekeerd op grond van een vordering tot immateriële schadevergoeding is verknocht. Deze
vergoeding is privé-eigendom. Het is uitermate belangrijk goed vast te laten leggen welk gedeelte van
een vergoeding ziet op materiële en welk gedeelte om immateriële schade.

EEN VOORBEELD
Wordt een goed voor meer dan de helft bekostigd vanuit privé vermogen, dan blijft dit goed buiten de
gemeenschap. Veel mensen zijn zich hiervan niet bewust. Een simpel voorbeeld: een echtgenoot
heeft onder uitsluiting € 150.000,– verkregen en bekostigd daarmee een woning van € 280.000,– die
aan hem/haar wordt geleverd. Deze woning valt dan niet in de gemeenschap van goederen.

VOOR MEER INFORMATIE:
Charlotte Gazendam
gazendam@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606