UPDATE VAN DE WET HERZIENING PARTNERALIMENTATIE

13 december 2018

Het wetsvoorstel herziening partneralimentatie (van VVD, D66 en PvdA) is ingediend in juni 2015. Na een tweede nota van wijziging van 11 juni 2018 is het belangrijkste onderdeel van het wetsvoorstel, de verkorting van de duur van partneralimentatie, in stand gebleven. In de kern komt de voorgestelde regeling nu neer op een verlaging van de maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, van twaalf naar vijf jaar. De grondslag van voortdurende solidariteit (lotsverbondenheid) voor de partneralimentatie blijft ongewijzigd, evenals de huidige berekeningssystematiek. De initiatiefnemers vinden dat hun wetsvoorstel past binnen onze huidige maatschappelijke opvattingen.

In de Tweede Kamer lijkt er inmiddels een meerderheid te zijn voor het initiatiefwetsvoorstel. De beoogde nieuwe wetgeving, na de derde nota van wijziging ingediend op 1 oktober 2018, zal van toepassing zijn op echtscheidingen die na 1 januari 2020 geformaliseerd zullen worden.

Volgens de nieuwe hoofdregel zal de verplichting tot het betalen van partneralimentatie dus gelden voor de duur van vijf jaar. Op deze hoofdregel zullen er een aantal uitzonderingen gaan gelden.

De belangrijkste uitzonderingen zijn:

  • scheidende echtgenoten geboren voor 1 januari 1970 waarvan het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd hebben recht op 10 jaar partneralimentatie;
  • het recht op 10 jaar partneralimentatie bestaat ook voor scheidende echtgenoten waarvan het huwelijk 15 jaar heeft geduurd, waarbij de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar na scheiding de AOW-leeftijd zal bereiken;
  • in het geval van scheidende ouders van kinderen jonger dan 12 jaar zal de alimentatiegerechtigde een aanspraak houden op een partneralimentatie van 12 jaar;

Daarnaast is er in schrijnende gevallen de mogelijkheid om een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen, de zogenoemde hardheidsclausule. Naar verwachting zal, gelet op de korte duur van de alimentatieverplichting, het aantal procedures toenemen waarbij een beroep op de hardheidsclausule wordt gedaan.

Voor meer informatie:
Tamara Putters
putters@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606