VERDELING VAN HET PENSIOEN BIJ ECHTSCHEIDING VANAF 1 JANUARI 2022

17 juli 2020

Al langere tijd ligt er een wetswijziging klaar inzake de verdeling van pensioen bij scheiding. Door de Corona kan de Tweede Kamer de wet pas in het najaar van 2020 bespreken. Om die reden heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten de nieuwe wet in te laten gaan op 1 januari 2022. Maar wat houdt dit precies in?

Huidige wettelijke regeling: wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding
Op dit moment blijven de meeste ex-echtgenoten of ex-geregistreerde partners via hun pensioenregeling financieel aan elkaar verbonden, ook als zij al lang uit elkaar zijn. Dit komt door de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. De verevening houdt in dat de pensioenuitvoerder aan beide ex-partners een deel van het pensioen betaalt. Dat geldt alleen als de pensioenuitvoerder binnen twee jaar na de scheiding op de hoogte is van de scheiding.

Als er verevening van het pensioen heeft plaatsgevonden, ontvangt de ex-partner tegen de tijd dat de ander met pensioen is gegaan een gedeelte van het voor de ander gereserveerde pensioen. Verevening is de hoofdregel. Ex-partners kunnen in onderling overleg hiervan afwijken en bijvoorbeeld conversie afspreken. Dat wordt hieronder verder uitgelegd.

Hoe gaat dit er uit zien vanaf 2022?
De belangrijkste wijzigingen zet ik hieronder op een rij:net als nu heeft iedere partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd;

  • de ex-partner die recht heeft op een deel van het pensioen krijgt vanaf 2022 een eigen pensioenrecht. Dit noemen wij ook wel “conversie”. Conversie wordt de hoofdregel;
  • de ex-partner die een deel van het pensioenrecht krijgt, kan straks zelf bepalen wat hij of zij met dat deel van het pensioen doet. Bijvoorbeeld eerder of later laten ingaan, vast of een variabel pensioen, een hoog- laagpensioen etc.;
  • vanaf 2022 hebben allebei de ex-partners recht op de helft van het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Nu nog gaat het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd vóór en tijdens het huwelijk naar de ex-partner die het pensioen niet opbouwde;
  • deze wijze van verdelen c.q. conversie van het pensioen gaat vanaf 1 januari 2022 automatisch. Oftewel: de ex-partners hoeven niets te doen als zij het eens zijn met de nieuwe wettelijke regeling. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om andere afspraken te maken, maar die moeten bij de scheiding gemaakt worden. Bij afwijkende afspraken dienen deze binnen zes maanden doorgegeven te worden aan de pensioenuitvoerders.

Conclusie
Op dit moment is verevening van het ouderdomspensioen nog de hoofdregel. Vanaf 2022 zal conversie de hoofdregel zijn en dit gaat automatisch. Tot 2022 wordt het nabestaandenpensioen van voor- en tijdens het huwelijk verdeeld. Na 2022 alleen het nabestaandenpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Voor meer informatie:
Charlotte Gazendam
gazendam@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606