VERHUISKOSTENVERGOEDING PER 1 MAART 2023 GEÏNDEXEERD

23 maart 2023

Eerder schreef ik deze bijdrage over de vraag wanneer een huurder recht heeft op de wettelijke minimumbijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten van artikel 7:220 BW.

Wanneer een verhuurder gedurende de looptijd van een huurovereenkomst wil overgaan tot renovatie, en daartoe aan de huurder een redelijk voorstel doet, is een huurder verplicht zijn medewerking aan de renovatie te verlenen. Wanneer het de verhuur van zelfstandige woonruimte betreft, en voor de renovatie noodzakelijk is dat de huurder tijdelijk verhuist, dient de verhuurder bij te dragen in de verhuiskosten van de huurder (artikel 7:220 lid 5 BW).

Deze minimumbijdrage wordt jaarlijks per 1 maart geïndexeerd. Tot 28 februari 2023 bedroeg de minimumbijdrage € 6.505,– en per 1 maart 2023 is die vastgesteld op € 7.156,–. De bijdrage wijzigt met het percentage van de inflatie over het vorige jaar (consumentenprijsindex), wat direct de aanzienlijke verhoging verklaart.

Voor meer informatie:
Hebt u vragen over uw positie als huurder of verhuurder bij een voorgenomen renovatie of wilt u meer weten over de eisen die worden gesteld aan de inhoud van een renovatievoorstel? Neem dan gerust contact op.

Erik Kuper
kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606