VERHUURDERS VERPLICHT MELDING TE DOEN VAN BETALINGSACHTERSTANDEN

19 september 2022

De laatste tijd is steeds meer in het nieuws dat een groot deel van de mensen als gevolg van de stijgende inflatie en energieprijzen moeite heeft om het financieel bol te werken. Het inkomen gaat soms bijna volledig op aan de vaste lasten.

Verhuurders van woonruimte realiseren zich vaak niet dat zij met ingang van 1 januari 2021 de verplichting hebben om betalingsachterstanden te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverleningsinstantie. Per die datum is namelijk het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden.

Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening
Kort gezegd verplicht het Besluit de verhuurder om de contactgegevens van de huurder en de hoogte van de achterstand te melden aan de gemeente, als hij:

  • zich heeft ingespannen om in persoonlijk contact met de huurder te komen om hem te wijzen op betalingsachterstanden;
  • de huurder heeft gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
  • de huurder tenminste eenmaal een schriftelijke herinnering heeft gestuurd over de betalingsachterstand;
  • bij die schriftelijke herinnering heeft aangeboden om met toestemming van de huurder zijn contactgegevens aan de gemeentelijke instantie te verstrekken en de huurder daarop niet afwijzend heeft gereageerd.

In het Besluit is geen sanctie gesteld op het niet naleven daarvan door de verhuurder. Zo is de verhuurder nog steeds bevoegd om via gerechtelijke weg de huurachterstand te incasseren en ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen.

In de rechtspraak is evenwel een tendens zichtbaar dat kantonrechters bij hun beslissing laten meewegen of een verhuurder zich aan deze verplichting heeft gehouden. Steeds vaker wijzen kantonrechters een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst af, omdat niet kan worden uitgesloten dat wanneer op tijd was gemeld het verder oplopen van de betalingsachterstand had kunnen worden voorkomen. Ontbinding wordt door de kantonrechter dan als te heftige maatregel beschouwd, te meer nu een huisuitzetting een grote impact heeft op een huurder en diens gezin. Woonruimte is tegenwoordig schaars en in de regel nemen de financiële problemen na een huisuitzetting alleen maar toe.

Verhuurders doen er dus goed aan om in hun incassotraject aandacht te besteden aan de voor hen uit het Besluit voortvloeiende verplichtingen.

Voor meer informatie:
Wilt u meer weten of hebt u vragen over uw positie als huurder of verhuurder? Neem dan gerust contact op.

Erik Kuper
kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606