VOETBALCLUB ADO DEN HAAG START EEN WHOA-PROCEDURE

10 mei 2021

Op 3 mei 2021 heeft de voetbalclub ADO Den Haag in een persbericht bekendgemaakt dat zij een WHOA-procedure is gestart. ADO Den Haag heeft de rechtbank verzocht om een afkoelingsperiode te gelasten en een herstructureringsdeskundige te benoemen. Daarmee is ADO Den Haag de eerste Betaald Voetbal Organisatie (BVO) die gebruikmaakt van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) die op 1 januari 2021 in werking is getreden.

In het persbericht maakt ADO Den Haag bekend dat “in een WHOA-akkoord de bestaande aandeelhouder, United Vansen, haar rechten kan verliezen” en dat “United Vansen ook een achtergestelde lening heeft verstrekt, die in de WHOA-procedure geheel of gedeeltelijk kan worden weggestreept”.

United Vansen is de Chinese grootaandeelhouder die recent bij kort geding vonnis van 26 april 2021 is veroordeeld om een bedrag van € 2.000.000,– te betalen aan ADO Den Haag. Uit het persbericht valt af te leiden dat United Vansen nog niet heeft betaald.

Het is vooralsnog niet duidelijk wat ADO Den Haag bedoelt met de mededeling dat United Vansen haar rechten kan verliezen. Mogelijk doelt ADO Den Haag op de mogelijkheid om de schulden ‘in te ruilen’ tegen aandelen, de zogenaamde “debt-for-equity swap”. Door de omzetting verdwijnen weliswaar de schulden, maar voor United Vansen betekent het uitgeven van nieuwe aandelen wel dat haar positie mogelijk verwatert. United Vansen kan als grootaandeelhouder daar geen stokje voor steken, omdat de regels ten aanzien van de besluitvorming door de AvA ingevolge artikel 370 lid 5 Fw niet van toepassing zijn wanneer op basis van de WHOA een akkoord wordt aangeboden.

Als onderdeel van het akkoord kan de achtergestelde lening van United Vansen worden weggestreept. Het criterium daarvoor is dat United Vansen niet slechter af mag zijn dan in een faillissementssituatie. Indien ADO Den Haag kan onderbouwen dat United Vansen ook in een faillissementssituatie geen uitkering zou kunnen verwachten, is aan dat criterium voldaan. Strikt genomen is ‘nul-voor-nul’ immers geen slechtere positie.

Voorts is opvallend dat ADO Den Haag aan de rechtbank heeft verzocht een herstructureringsdeskundige te benoemen. De benoeming van een herstructureringsdeskundige is geen vereiste, maar het lijkt erop dat ADO Den Haag bewust voor een onafhankelijke derde heeft gekozen die het akkoord zal moeten voorbereiden. Begrijpelijk, gezien het conflict tussen de grootaandeelhouder en het bestuur van ADO Den Haag. De keerzijde daarvan is dat zowel het bestuur als de grootaandeelhouder geen inspraak hebben op de inhoud van het akkoord. Al zou de herstructureringsdeskundige wel draagvlak willen creëren bij het bestuur, omdat het bestuur uiteindelijk het akkoord dient uit te voeren.

Het succesvol doorlopen van de WHOA-procedure is van levensbelang voor ADO Den Haag. Een BVO dient immers een licentie van de KNVB te bezitten om deel te mogen nemen aan de betaald voetbal competities in Nederland. Uit het Licentiereglement Betaald Voetbal blijkt dat de licentie vervalt in geval van een faillissementssituatie, hetgeen funest zal zijn voor ADO Den Haag.

Voor meer informatie:
Wilt u meer weten over de WHOA? Neem dan gerust contact op.

Hasan Kaya
kaya@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606