WAT IS PRECIES (ECHT) SCHEIDINGSMEDIATION? EN WAT IS DE VFAS?

18 juli 2019

De scheidingsmediator begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. De scheidingsmediator begeleidt echter ook de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of verbreking samenleving. Als scheidende partners het niet met elkaar eens zijn, informeert de mediator de partners over alle mogelijkheden en helpt ze met het maken van afspraken over de gevolgen van de scheiding. De mediator onderhandelt dus niet zelf, maar begeleidt het gesprek. Als er afspraken zijn gemaakt, worden deze door de mediator zorgvuldig vastgelegd in een overeenkomst. Met name als er (minderjarige) kinderen in het spel zijn, is het van groot belang dat scheidende partners goede afspraken maken.

Afspraken die in goed overleg zijn gemaakt, blijken in de praktijk duurzamer. Mensen staan achter hetgeen is overeengekomen. Indien een rechter een regeling oplegt, is doorgaans één van de partijen of zijn zelfs beide partijen het niet eens met het resultaat. Dat zal veelal leiden tot wrijving en problemen in de toekomst.

De naam mediator is (helaas) niet beschermd. Sterk wordt geadviseerd hulp te zoeken van een geregistreerde en gespecialiseerde advocaat-mediator. Deze heeft juridische kennis van zaken en kan tevens de procedurele afhandeling bij de rechtbank zelf ter hand nemen. En daarbij komt de vFAS in beeld.

vFAS (vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators)

De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het familierecht. De leden van de vFAS worden tevens opgeleid tot scheidingsmediator.

De vFAS kent strenge toelatingseisen. Advocaten kunnen pas lid worden nadat zij minimaal 5 jaar advocaat zijn en het driejarige opleidingstraject tot advocaat-scheidingsmediator met goed gevolg hebben afgerond. Het opleidingstraject bestaat uit een juridisch specialisatietraject en een specialisatie tot mediator. Aan het behoud van het lidmaatschap stelt de vFAS hoge eisen. De leden moeten zich voortdurend bijscholen. Dit alles zorgt ervoor dat u bij een vFAS advocaat-(scheidings)mediator altijd kunt rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

De leden van de vFAS onderscheiden zich door hun grote juridische kennis op de genoemde rechtsgebieden. U bent verzekerd van een expert die de wet kent en op de hoogte is van de meest recente uitspraken. De vFAS-advocaat is echter ook iemand die kennis heeft van de emotionele kant van een scheidingsproces en/of van conflicten waarbij emoties een rol spelen.

vFAS-advocaten kunnen u bijstaan bij de volgende kwesties:

 • Echtscheiding en scheidingsmediation
 • Erfrecht (specialisatie)
 • Gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling
 • Alimentatiezaken
 • Verdeling pensioenaanspraken
 • Adoptie en stiefouderschap
 • Internationale Kinderontvoering
 • Erkenning/ontkenning vaderschap
 • Bewind, mentorschap en curatele / Bijzondere Curator
 • Boedelverdeling
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Naamswijziging
 • Eventuele andere vraagstukken.

Ik ben aangesloten bij de vFAS en tevens werkzaam als mediator. Op onze site staat de nodige informatie en tevens op www.verder-online.nl (informatie site van de vFAS). Neem gerust contact op indien u nog vragen hebt.

Voor meer informatie:
Charlotte Gazendam
gazendam@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606