WEL OF NIET OP VAKANTIE MET MINDERJARIGE KINDEREN IN CORONATIJD?

30 juli 2020

Om met minderjarige kinderen naar het buitenland af te reizen is de toestemming van de ouder(s) met gezag nodig. Als deze toestemming door een ouder met gezag niet wordt verleend, kan bij de rechter om vervangende toestemming worden gevraagd. Recent hebben twee rechtbanken een uitspraak gedaan over het verlenen van vervangende toestemming voor vakanties naar het buitenland.

Rechtbank Oost-Brabant
Op 17 juli 2020 heeft de rechtbank Oost-Brabant in kort geding vervangende toestemming verleend voor een vakantie met minderjarige kinderen naar Frankrijk. Hoewel de Voorzieningenrechter begrip heeft voor de weerstand van de moeder tegen reizen naar het buitenland in Corona-tijd, hebben partijen samen het gezag over de kinderen en is het uitgangspunt dat vader in de periode dat hij de kinderen heeft “beslist hoe hij die tijd invult”. De Voorzieningenrechter vindt een vakantie van de kinderen in Frankrijk, op de wijze zoals vader die voor ogen staat, niet onverantwoord. Frankrijk is geen brandhaard (geweest) van de Corona-epidemie, het land is lid van de Europese Unie, er geldt geen negatief reisadvies voor Frankrijk (“code geel”), en de vader verblijft daar met de kinderen op een camping. Niet aannemelijk is dat de kinderen en de man tijdens de reis en tijdens hun verblijf in Frankrijk een groter risico lopen dan in Nederland. Verder overweegt de Voorzieningenrechter dat er ook geen enkele objectieve reden aangevoerd is op grond waarvan moet worden aangenomen dat de man zijn gezondheid of de gezondheid van de kinderen in gevaar zal brengen indien de situatie zich negatief ontwikkelt.

Rechtbank Den Haag
Eveneens op 17 juli 2020 heeft de rechtbank Den Haag in een procedure op basis van artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek het verzoek van de vader voor vervangende toestemming voor een vakantie naar Italië afgewezen. De rechtbank overweegt in de uitspraak als volgt. Ten tijde van de mondelinge behandeling in deze uitspraak geldt voor reizen naar Duitsland, Zwitserland en de gewenste eindbestemming in Umbrië, Italië, code “geel”. Dat betekent dat reizen naar die landen is toegestaan, maar dat wel sprake is van veiligheidsrisico’s. Bij deze stand van zaken is ook de omstandigheid dat sprake is van code “geel” onvoldoende om geen toestemming te verlenen. Immers, het reizen is toegestaan en er zijn vele Nederlanders die er voor kiezen in deze omstandigheden naar zo’n land met vakantie te gaan en niet in Nederland te blijven.

Echter, in het onderhavig geval is het de vraag of er sprake is van een extra zwaarwegend bezwaar, gelegen in de gezondheid van één van de minderjarige kinderen, om de toestemming niet te verlenen. Daarbij is relevant hoe de fysieke (en mentale) situatie van het kind op dit moment is. Tussen partijen staat vast dat één van de minderjarige cognitieve en motorische beperkingen heeft. Verder is tussen partijen niet in geschil dat hij overgewicht heeft en dat hij in vergelijking met andere kinderen van zijn leeftijd een minder goede conditie heeft. De omstandigheden dat de minderjarige overgewicht heeft alsook dat hij geen normale conditie heeft, brengen mee dat hij, zoals de moeder stelt, in een risicogroep valt voor COVID-19. In combinatie met de code “geel” zoals deze op dit moment geldt voor Duitsland, Zwitserland en Italië, waarbij reizen weliswaar is toegestaan maar sprake is van veiligheidsrisico’s, acht de rechtbank een vakantiereis naar Italië op dit moment niet in het belang van de minderjarige. Deze reis geeft onnodig risico’s. De situatie die door de reis ontstaat is voor de minderjarige en zijn gezondheid te onzeker.

Conclusie
De conclusie die uit deze twee uitspraken getrokken lijkt te kunnen worden, is dat de rechter in principe vervangende toestemming zal verlenen voor een reis naar het buitenland waarvoor een reisadvies met code “geel” is afgegeven, tenzij er andere bijkomende bezwarende omstandigheden zijn.

Wilt u op vakantie naar het buitenland, maar geeft de andere gezaghebbende ouder hier geen toestemming voor? Trek dan tijdig aan de bel, zodat er nog vervangende toestemming aan de rechter kan worden gevraagd.

Voor meer informatie:
Tamara Putters
putters@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606