Wetsvoorstel aanpassing maximale duur partneralimentatie

26 juli 2018

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel om de regelgeving rondom partneralimentatie aan te passen. Het lijkt er nu op dat de wetswijziging deze keer echt gaat plaatsvinden. Daarvoor zijn wel enige aanpassingen gedaan.

Maximale duur van 12 jaar naar 5 jaar, tenzij…
De bedoeling is dat de maximale duur van partneralimentatie verder wordt teruggebracht, namelijk naar 5 jaren. Er is nu echter een aantal uitzonderingen, waarvoor de partneralimentatie van maximaal 5 jaar niet van toepassing zou zijn. Zijn er kinderen onder de 12 jaar, dan blijft de maximale duur van de partneralimentatie twaalf jaren. Duurt het huwelijk langer dan vijftien jaren en is een van de echtgenoten korter dan tien jaar voor je pensioen, dan geldt een alimentatieduur tot tien jaar.
De achtergrond van de verkorting van de duur van partneralimentatie is erin gelegen dat de huidige maximale wettelijke termijn niet meer van deze tijd is. Overigens wordt reeds veelvuldig afgeweken van de maximale termijn van 12 jaren. Indien goed gemotiveerd, kan de rechter op verzoek de termijn verkorten.

Wat betekent dit wetsvoorstel voor de huidige alimentatieregelingen?
Het wetsvoorstel geldt niet voor onderhoudsverplichtingen die voor de datum waarop de wet in werking treedt door een rechtbank zijn vastgesteld of tussen partijen zijn overeengekomen. Het wetsvoorstel geldt tevens niet op verzoeken tot vaststelling of wijziging van partneralimentatie indien het verzoekschrift daartoe bij de rechtbank is ingediend voor de datum waarop de wet in werking treedt. In deze situaties blijft de huidige wettelijke regeling van kracht. Uiteraard kan wel getracht worden om de wet analoog toe te passen en de termijn aan te passen. Zoals reeds aangegeven, heeft de rechter ook op basis van de thans geldende wettelijke regeling de vrijheid de termijn te verkorten.

Voor meer informatie:
Charlotte Gazendam
gazendam@vzba.nl
T: 0341- 420606