WETSVOORSTEL DUBBELE ACHTERNAAM

13 april 2023

In de nabije toekomst is er voor ouders meer keuzevrijheid in het naamrecht zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Op 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer in navolging op de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Introductie van de gecombineerde geslachtsnaam’ aangenomen. Deze wet treedt op 1 januari 2024 in werking. Vanaf dat moment kunnen ouders ervoor kiezen hun kind(eren) bij de aangifte van de geboorte een dubbele achternaam te geven. Deze dubbele achternaam is een combinatie van de achternamen van beide ouders. De ouders hebben ook de vrijheid om de volgorde van de achternamen te bepalen. De keuzevrijheid is niet onbeperkt, ouders kunnen hun kind maximaal twee achternamen geven.

In de wet is een overgangsperiode van één jaar opgenomen. Vanaf de inwerkingtreding kunnen ouders waarvan hun oudste kind op of na 1 januari 2016 is geboren ervoor kiezen hun kind(eren) alsnog een dubbele achternaam te geven. 

De nieuwe wet voorziet ook in een regeling bij adoptie. De ouders dienen ter gelegenheid van de adoptie gezamenlijk te verklaren dat het kind de achternaam van één van de ouders, (een deel van) de oorspronkelijke achternaam of de achternamen van beide ouders verkrijgt.

Voor ouders die geen keuze wensen te maken verandert er niets. In het geval er geen keuze wordt gemaakt krijgt een kind geboren uit ongehuwde ouders automatisch de achternaam van de geboortemoeder. Indien de ouders gehuwd of geregistreerd partner zijn krijgt het kind de achternaam van de duomoeder of vader.

De wetgever heeft toekomstige problemen voor kinderen met dubbele achternamen geprobeerd te ondervangen in de nieuwe wet. Bijvoorbeeld wanneer ouders zelf al een gecombineerde achternaam hebben op grond van deze wet en zij willen hun kind ook een gecombineerde achternaam geven, dan mogen zij zelf één naam uit hun samengestelde achternaam kiezen die zij willen doorgeven.

Voor meer informatie:
Heeft u vragen naar aanleiding van het voorgaande of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met mij op.

Nienke Broek
broek@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606