WETSVOORSTEL HERZIENING PARTNERALIMENTATIE DOOR EERSTE KAMER AANGENOMEN

6 juni 2019

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie.

Het belangrijkste onderdeel van het Wetsvoorstel is de verkorting van de duur van partneralimentatie. De maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, is verlaagd van twaalf naar vijf jaar. Daarop zijn drie wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken, huwelijken met jonge kinderen en huwelijken waarbij de alimentatiegerechtigde vijftig jaar of ouder is en het huwelijk tenminste vijftien jaar heeft geduurd. Bij huwelijken langer dan vijftien jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar.

Daarnaast is er in schrijnende gevallen de mogelijkheid om een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen, de zogenoemde hardheidsclausule.

Verder is er voorzien in overgangsrecht. De nieuwe regels zijn slechts van toepassing op een uitkering tot levensonderhoud die op of na het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herziening partneralimentatie tussen partijen is overeengekomen of waarbij het verzoekschrift is ingediend op of na inwerkingtreding van het Wetsvoorstel. De nieuwe regels gaan gelden vanaf 2020. Voor lopende alimentatieverplichtingen geldt de nieuwe Wet dus niet.

Voor meer informatie:
Tamara Putters
putters@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606