Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer

10 juni 2014

Inmiddels kunnen wij berichten dat op 10 juni jl. het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid door de Eerste Kamer is aangenomen. De inwerkingtredingsdatum van de bepalingen die aanvankelijk per 1 juli a.s. zouden ingaan is met een half jaar verschoven.

De wijzigingen met betrekking tot het proeftijdbeding en het concurrentiebeding alsmede de aanzegplicht voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd treden dus per 1 januari 2015 in werking. De overige wijzigingen van het ontslagrecht vinden plaats per 1 juli 2015.

De arbeidsrechtadvocaten van Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten

Frans Aartsen
Shanna van der Linden
Luciënne Koelewijn
Willemijn Timmer