DEELGESCHILLEN IN FAMILIEZAKEN

19 maart 2021

Vanaf 17 maart 2021 kan bij de rechtbank Gelderland snel een deel van een geschil worden voorgelegd aan de rechter. Dan start namelijk het proefproject de Deelgeschillenrechter in Familiezaken. In deze nieuwe procedure kan één relatief eenvoudig deelgeschil versneld aan de rechter worden voorgelegd aan het begin van een (echt)scheiding.

Als bijvoorbeeld één relatief eenvoudig familierechterlijk geschil in de weg staat aan het bereiken van een totaalregeling dan kan dit deelgeschil op voorhand worden voorgelegd aan de rechter. De procedure is bedoeld voor partijen in de beginfase van een scheiding. Het gaat om ex- samenlevers, geregistreerde partners en echtgenoten. Voor deze proef geldt als voorwaarde dat in ieder geval één van de partijen zijn of haar woonplaats in Gelderland heeft én dat de ex- partners met elkaar in onderhandeling zijn over de afwikkeling van de scheiding bij een MfN- mediator, advocaat of notaris.

Partijen starten het deelgeschil door zich via een aanmeldformulier aan te melden bij de rechtbank. Voor sommige zaken – voornamelijk onderwerpen betreffende kinderen – zal de advocaat een verzoek moeten indienen. De rechtbank beoordeelt of het geschil in aanmerking komt voor de deelgeschillenprocedure en als dat zo is dan is het de bedoeling binnen twee weken na aanmelding een zitting in te plannen. Partijen krijgen de mogelijkheid alsnog in overleg tot overeenstemming te komen. Als dat niet lukt dan zal de rechter een beslissing nemen binnen een week na de zitting. Partijen kunnen daarna alsnog de onderhandeling over de totaalregeling afronden.

Op de site van rechtspraak.nl heeft de rechtbank Gelderland uitgebreide informatie geplaatst over dit proefproject.

Voor meer informatie:
Luciënne ter Haar
terhaar@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606