JAARLIJKSE INDEXERING ALIMENTATIE

14 november 2018

Ingevolge artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) worden de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd. De Minister voor Rechtsbescherming stelt elk jaar het indexeringspercentage vast.

Voor 2019 is het percentage vastgesteld op 2%. De alimentatieplichtige dient aan de hand van dit percentage zelf te berekenen welk bedrag er met ingang van 1 januari 2019 aan kinder- en/of partneralimentatie betaald dient te worden.

Voor meer informatie:
Tamara Putters
putters@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606