Tamara Putters

Tamara Putters is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft een ruime kennis van en ervaring in het echtscheidingsrecht en daaraan verwante familierechtelijke vraagstukken, zoals huwelijkse voorwaarden, alimentatie, gezag, verdeling en omgangsregeling. Tamara heeft daarnaast een algemene civiele (proces)praktijk. Ook houdt zij zich bezig met psychiatrisch patiëntenrecht.

Advocaat sinds 2001

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Utrecht

Basisopleiding Scheidingsbemiddeling bij het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen

vFAS Specialisatieopleiding Personen- en Familierecht (cum laude)

Lid vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars)

Lid vPAN (vereniging van Psychiatrisch patiëntenrecht Advocaten Nederland)

Contact

Tamara Putters

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Actualiteiten

20 november 2020

BEHOORT EEN SPAARREKENING VAN EEN MINDERJARIG KIND TOT DE HUWELIJKSGEMEENSCHAP VAN DIENS OUDERS?

In de meeste echtscheidingsprocedures zijn ouders het erover eens dat de spaarrekeningen van de kinderen en de spaartegoeden die daar op staan niet in de verdeling worden betrokken en dat deze rekeningen ten behoeve van de kinderen worden voortgezet. Of ouders verdelen het spaarsaldo van de rekening, zodat iedere ouder op een eigen spaarrekening voor de kinderen verder kan sparen. Een enkele keer komen ouders er niet uit en leidt de spaarrekening van een kind tot discussie, zo ook in de navolgende zaak. Wat was er aan de hand? Partijen zijn op 26 mei 2006 gehuwd in de wettelijke gemeenschap van goederen. Op 16 december 2015 hebben partijen een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De rechtbank heeft op 29 december 2015 de echtscheiding uitgesproken en daarbij is

Personen- en familierecht