Tamara Putters

Tamara Putters is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft een ruime kennis van en ervaring in het echtscheidingsrecht en daaraan verwante familierechtelijke vraagstukken, zoals huwelijkse voorwaarden, alimentatie, gezag, verdeling en omgangsregeling. Tamara heeft daarnaast een algemene civiele (proces)praktijk. Ook houdt zij zich bezig met psychiatrisch patiëntenrecht.

Advocaat sinds 2001

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Utrecht

Basisopleiding Scheidingsbemiddeling bij het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen

vFAS Specialisatieopleiding Personen- en Familierecht (cum laude)

Lid vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars)

Lid vPAN (vereniging van Psychiatrisch patiëntenrecht Advocaten Nederland)

Contact

Tamara Putters

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Actualiteiten

21 juni 2018

VERBLEEKT DE BEHOEFTE AAN PARTNERALIMENTATIE DOOR HET VERSTRIJKEN VAN TIJD?

De Hoge Raad heeft zich in een uitspraak van 4 mei 2018 voor het eerst uitgelaten over de vraag of de behoefte aan partneralimentatie door tijdsverloop na echtscheiding verbleekt c.q. afneemt door het afnemen van de lotsverbondenheid. Recht op partneralimentatie Indien één van beide echtgenoten na de scheiding niet (geheel) in eigen levensonderhoud kan voorzien c.q. geacht kan worden te voorzien, is er behoefte aan partneralimentatie. De behoefte aan een bijdrage wordt mede bepaald door de welstand die tijdens het huwelijk aanwezig was. Daarnaast dient de rechter bij de vaststelling van de uitkering tot levensonderhoud rekening te houden met alle omstandigheden van het concrete geval. Hieronder zijn ook te verstaan niet-financiële factoren, zoals gedragingen van de onderhoud verzoekende partij. Daarbij geldt als criterium dat er feiten en omstandigheden kunnen zijn,

Personen- en familierecht