Tamara Putters

Tamara Putters is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft een ruime kennis van en ervaring in het echtscheidingsrecht en daaraan verwante familierechtelijke vraagstukken, zoals huwelijkse voorwaarden, alimentatie, gezag, verdeling en omgangsregeling. Tamara heeft daarnaast een algemene civiele (proces)praktijk. Ook houdt zij zich bezig met psychiatrisch patiëntenrecht.

Advocaat sinds 2001

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Utrecht

Basisopleiding Scheidingsbemiddeling bij het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen

vFAS Specialisatieopleiding Personen- en Familierecht (cum laude)

Lid vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars)

Lid vPAN (vereniging van Psychiatrisch patiëntenrecht Advocaten Nederland)

Contact

Tamara Putters

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Actualiteiten

14 februari 2019

KAN ALLEEN EEN PSYCHIATER EEN GENEESKUNDIGE VERKLARING OPSTELLEN VOOR EEN OPNAME IN EEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS?

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft in 2000 in het zogenaamde Varbanov-arrest bepaald dat een vrijheidsbeneming zonder dat het oordeel van een ‘medical expert’ is gezocht, niet in overeenstemming is met artikel 5 van het EVRM. In de praktijk rees vervolgens de vraag wie als ‘medical expert’ kan worden beschouwd. De Hoge Raad heeft in 2008 geoordeeld dat alleen een (afgestudeerde) psychiater als zo’n ‘medical expert’ kon worden beschouwd. Enkele jaren later rees de vraag of ook een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) of de Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) kan worden beschouwd als een ‘medical expert’. De Hoge Raad was daar in 2012 nog heel duidelijk in: een AVG was (toen) geen ‘medical expert’. Dit leidde de Hoge Raad af uit de wetssystematiek. Na kritiek uit

Algemeen civiel recht, Personen- en familierecht