Tamara Putters

Tamara Putters is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft een ruime kennis van en ervaring in het echtscheidingsrecht en daaraan verwante familierechtelijke vraagstukken, zoals huwelijkse voorwaarden, alimentatie, gezag, verdeling en omgangsregeling. Tamara heeft daarnaast een algemene civiele (proces)praktijk. Ook houdt zij zich bezig met psychiatrisch patiëntenrecht.

Advocaat sinds 2001

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Utrecht

Basisopleiding Scheidingsbemiddeling bij het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen

vFAS Specialisatieopleiding Personen- en Familierecht (cum laude)

Lid vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars)

Lid vPAN (vereniging van Psychiatrisch patiëntenrecht Advocaten Nederland)

Contact

Tamara Putters

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Actualiteiten

21 november 2019

PREJUDICIËLE VRAGEN AAN HOGE RAAD INZAKE KINDERALIMENTATIE

De rechtbank Oost Brabant heeft bij tussenbeschikking van 14 mei 2019 prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld over een beding dat ouders zijn overeengekomen ten aanzien van kinderalimentatie. In de Wet is in artikel 1:400 lid 2 BW bepaald dat overeenkomsten waarbij van het volgens de Wet verschuldigde levensonderhoud wordt afgezien, nietig zijn. De rechtbank heeft geconstateerd dat er, gelet op de verschillende standpunten in de literatuur en jurisprudentie, geen duidelijkheid bestaat over het antwoord op de vraag of, mede gelet op hetgeen is bepaald in artikel 1:400 lid 2 BW, het partijen nu wel of niet vrijstaat om met betrekking tot kinderalimentatie een niet-wijzigingsbeding overeen te komen, al dan niet in een beperkte vorm. Daarom is de Hoge Raad om duidelijkheid gevraagd. Prejudiciële vragen De rechtbank heeft de

Personen- en familierecht