Mw. Mr. T.C. Putters

Tamara Putters is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft een ruime kennis van en ervaring in het echtscheidingsrecht en daaraan verwante familierechtelijke vraagstukken, zoals huwelijkse voorwaarden, alimentatie, gezag, verdeling en omgangsregeling. Tamara Putters heeft daarnaast een algemene civiele (proces)praktijk. Ook houdt zij zich bezig met psychiatrisch patiëntenrecht.

Advocaat sinds 2001

Opleiding: Nederlands recht, Rijksuniversiteit te Utrecht

Basisopleiding Scheidingsbemiddeling bij het Instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen

vFAS Specialisatieopleiding Personen- en Familierecht (cum laude)

Lid vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars)

Lid vPAN (vereniging van Psychiatrisch patiëntenrecht Advocaten Nederland)

Contact

Tamara Putters

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Actualiteiten

21 maart 2018

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht, ook voor huwelijken gesloten voor 1 januari 2018?

Op 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Wie thans een huwelijk sluit huwt niet langer automatisch in algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap. Dit geldt ook voor degenen die een geregistreerd partnerschap sluiten. De beperkte gemeenschap Het uitgangspunt is dat wat tijdens het huwelijk wordt verkregen in de beperkte gemeenschap valt. Ingeval van overlijden of een echtscheiding zal dat wat samen opgebouwd is gedeeld moeten worden. Ook goederen die men vóór de aanvang van de gemeenschap al gezamenlijk in eigendom had, valt in de beperkte gemeenschap. Goederen die privé eigendom waren voor het huwelijk, blijven privé eigendom. Voor schulden geldt dat alle gemeenschappelijke schulden die zijn ontstaan vóór het ontstaan van de gemeenschap in de beperkte gemeenschap vallen, evenals

Personen- en familierecht