Schadevergoeding na letsel en bijstand. Hoe werkt dat?

19 juli 2017

Het onderzoek naar de vaststelling van de aansprakelijkheid kan soms lang duren. Indien het slachtoffer door zijn letsel niet meer kan werken is hij in sommige gevallen aangewezen op een bijstandsuitkering om in zijn inkomen te kunnen voorzien. Als de aansprakelijkheid daarna vast komt te staan is het van belang de ontvangen bijstandsuitkering buiten het bedrag van de schadevergoeding te houden.

Een voorbeeld.

Stel uw inkomen als zelfstandig ondernemer was vóórdat u een ongeluk kreeg waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen € 2.000,– netto per maand. U heeft geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid afgesloten. U doet noodgedwongen een beroep op de Participatiewet bij de gemeente voor een bijstandsuitkering.

Na één jaar is de aansprakelijkheid erkend en biedt (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij aan het gemiste inkomen aan te vullen. U ontvangt dan een bedrag 12 x (€ 2.000,– – € 800,– / de bijstandsuitkering). In totaal € 14.400,– voor de schade vanwege uw gemiste inkomen.

De zaak wordt afgesloten. Echter, u loopt dan het reële risico dat u geconfronteerd wordt met een terugvordering door de gemeente van de eerder door u ontvangen uitkering, zijnde het bedrag van 12 x € 800,–. Op deze wijze komt dit bedrag nogmaals in mindering op de door u ontvangen schadevergoeding.

Om de volledige schade vanwege uw verlies aan arbeidsvermogen vergoed te krijgen is het dus van belang bij de afwikkeling van de schade de ontvangen bijstandsuitkering buiten beschouwing te laten, dan wel hierover goed overleg te hebben met de gemeente.

Voor meer informatie:
Shanna van der Linden
vanderlinden@vzba.nl
T: 0341-420606