VERZEKERINGSPLICHT VOOR INGEHUURDE ZZP’er

21 oktober 2021

Een zzp’er gebruikt de bedrijfsauto van zijn opdrachtgever. Hij krijgt een eenzijdig verkeersongeval. Dan blijkt dat zijn opdrachtgever geen schadeverzekering inzittenden (svi) had afgesloten.

Met een beroep op artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek, het zogeheten goed werkgeverschap, stelt de zzp’er zijn opdrachtgever aansprakelijk voor de schade. Hij stelt hiertoe dat de opdrachtgever heeft verzuimd een deugdelijke verzekering af te sluiten. Eerder hebben de rechtbank en het hof deze claim afgewezen. De Hoge Raad bekrachtigt dit in een uitspraak van 17 september 2021 ECLI:NL:HR:2021:1267

Het hof overweegt daarbij dat er onder omstandigheden op de opdrachtgever wél een verzekeringsplicht kan rusten ten behoeve van ingehuurde zzp’ers. De Hoge Raad breidt  echter in dit geval het toepassingsbereik van het wetsartikel niet uit naar zzp’ers.

In het voorliggende geval bevond de zzp’er zich niet in een vergelijkbare positie van een werknemer, aldus het hof.

Voor meer informatie:
Shanna van der Linden
vanderlinden@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606