Smartengeldbedragen omhoog

14 januari 2021

De rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak van 24 december 2020 een smartengeldbedrag toegewezen van € 350.000,–.

De rechtbank stelt vast dat als gevolg van een mishandeling ernstig blijvend hersenletsel is opgetreden:

Het slachtoffer is een jonge man die middenin het leven stond. Voor het slachtoffer en diens familie heeft het geweld ernstige en langdurige gevolgen, zoals ook in de slachtofferverklaring naar voren is gekomen. Er is sprake van blijvend hersenletsel, waarbij het slachtoffer tot op heden volledig afhankelijk is van intensieve verpleging, verzorging en begeleiding en de verwachtingen daaromtrent voor de toekomst zijn somber. Hij zal naar verwachting levenslang afhankelijk blijven van anderen.

Met haar uitspraak gaat de rechtbank mee in de trend van de laatste jaren om de toegekende smartengeldbedragen naar boven bij te stellen. Zoals ook de rechtbank Rotterdam in haar uitspraak aangeeft dient de omvang van het smartengeld onder andere te worden begroot door te letten op bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend.

Heeft u vragen over de begroting van het smartengeld neem gerust vrijblijvend contact op.

Shanna van der Linden
vanderlinden@vzba.nl
T: 0341- 420606